ORDINE ȘI HAOS: Factori de înrobire și de evoluțieOrdine și haos.

Ce înseamnă ordine?
Ce înseamnă haos?

Aceste noțiuni și fenomene sunt foarte greu de definit și de explicat. Până la ora actuală nimeni nu a îndrăznit să scrie o lucrare în care să explice în mod fundamental, explicit și consistent aceste noțiuni și fenomene. Cu toate acestea se pare că aceste noțiuni și fenomene sunt foarte importante pentru societate deoarece, spre exemplu, societățile secrete folosesc tehnica numită „ordine din haos” pentru a-și extinde și globaliza puterea lor în vederea controlului complet asupra oamenilor. Ele, societățile secrete, folosesc mottoul latin „Ordo ab Chao” care înseamnă „Ordine din Haos”. Ele, societățile secrete, creează haos și panică în rândul oamenilor pentru ca aceștia să ceară ajutorul autorităților, autorități care sunt infiltrate și manipulate de societățile secrete. În acest moment autoritățile oferă soluția, soluție care este întotdeauna în favoarea oligarhiei și în defavoarea cetățenilor. În acest fel sunt manipulate mulțimile.

Autoritățile, pentru a-și prezerva puterea, provoacă frică în oameni sugerându-le că dacă nu ar exista ele societatea ar intra în haos, haosul ar duce la violențe, iar violențele s-ar generaliza astfel încât societatea ar avea de suferit imens sau/și s-ar auto-distruge.

Este însă oare adevărată această teorie a autorităților?
Este adevărat că dacă autoritățile nu ar exista s-ar genera haos?
Este adevărat că haosul conduce întotdeauna la violențe atât de mari încât societatea ar avea de suferit imens sau/și s-ar auto-distruge?

Să analizăm aceste lucruri pentru a ne da seama de adevăr.

Un lucru este însă cert. Aceste noțiuni și fenomene, deci ordinea și haosul, sunt încă necunoscute de publicul larg în profunzimea lor și sunt în același timp foarte importante pentru societate. De aceea este imperios necesar să le lămurim sau cel puțin să aducem ceva lumină în această tematică. Să începem să cercetăm mai întâi etimologia noțiunilor de ordine și haos. Dorim să știm de unde se trag aceste cuvinte, dorim să cunoaștem rădăcinile lor.

. Ordine

Cuvântul „ordine” derivă de la rădăcina Proto-Indo-Europeană(PIE) „ar”. De aceea multe cuvinte care încep cu prefixul „ar” au legătură cu noțiunea de „ordine”. Spre exemplu: armată, artificial și arătură. Armata este o structură ierarhică în care domină un fenomen pe care mulți l-ar intitula ordine. Artificial este un lucru făcut de om. Spre exemplu îndiguirea unui râu este un lucru artificial. Oameni îndiguiesc râurile în dorința de a crea o scurgere ordonată a unui râu. Arătura este pământul arat în vederea însămânțării lui. Această arătură este văzută de oameni ca ceva ordonat și nu haotic.

Dex-ul definește acest termen în felul următor:

Dispoziție, succesiune regulată cu caracter spațial, temporal, logic, moral, estetic; organizare, înșiruire, rând, rânduire, orânduială.

Observăm că ordinea este percepută mai întotdeauna ca fiind ceva creat de om. Omul modifică ceva din natură organizând lucrurile în așa fel încât structura nou creată să poată fi percepută de alți oameni ca fiind ordonată. Toate cuvintele din dex despre cuvântul ordine: logic, moral, estetic, organizare, înșiruire, rând și rânduire au de a face cu omul. Cuvintele care încep cu rădăcina „ar” precum: armată, artificial, arătură au de a face cu omul. Omul are de obicei percepția că el creează ordine, iar natura se află în dezordine. El îndiguiește râul pentru ca scurgerea de apă să se facă în mod ordonat. Ordinea însă poate exista și în natură, spre exemplu structura majorității cristalelor este ordonată.

Reține: Ordinea poate fi o stare de lucruri exterioară mentalului uman, ca spre exemplu un pluton de soldați care merg în pas cadențat, sau poate fi o stare mentală. În momentul în care omul are lucrurile clare în cap, el percepe claritatea mentală ca o stare de ordine. Deci, pe scurt spus ordinea poate fi mentală sau exterioară mentalului.

. Haos

Noțiunea de „Haos” și cea din latină „chaos” sunt noțiuni similare. Noțiunea latină „chaos” înseamnă un abis, ca o prăpastie larg deschisă, vast și gol. Cuvântul „haos” a fost folosit în trecut ca fiind „vidul de la începutul creație”, „vidul primordial” „confuzie completă” și „confuzie dezordonată”.

Dex-ul definește haosul în modul următor:

Stare primitivă, de neorganizare, în care, după cum presupuneau cei vechi, s-ar fi aflat materia înainte de apariția Universului cunoscut de om.

și

Stare generală de mare confuzie, dezordine mare, învălmășeală, neorganizare.

Reține: Haosul are ceva de a face cu începutul unui proces deoarece el era folosit în trecut ca fiind „vidul de la începutul creației”. Haosul poate fi o stare ce este percepută de om ca fiind dezordonată și se află în exteriorul mentalului său. Haosul mai poate fi o stare de confuzie, deci poate fi o stare mentală.

Ordinea și haosul nu sunt întotdeauna niște noțiuni și fenomene distincte deoarece există o zonă de tranziție care de unii oameni poate fi percepută ca fiind ordine și de alții ca fiind haos. Pentru a înțelege mai bine acest aspect imaginează-ți două cercuri care se intersectează. Zona de intersecție a cercurilor reprezintă zona care este percepută de unii oameni ca fiind ordine, în același timp însă ea este percepută de alții ca fiind haos. Aici doresc să exemplific acest lucru pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba. Să presupunem că te-ai născut la oraș și ai trăit întotdeauna în oraș. Dacă vei intra într-o junglă este foarte probabil să percepi formele și fenomenele din această junglă ca fiind haotice. Un om care s-a născut într-o junglă, care a trăit mult timp în această junglă și care cunoaște locurile respective foarte bine nu are impresia că în junglă ar fi haos ci că formele și fenomenele se comportă în conformitate cu legile naturii pe care el le cunoaște foarte bine.

Omul de la oraș are impresia că jungla este haotică deoarece formele și fenomenele din junglă sunt complexe și el nu le înțelege foarte bine. Jungla este ilustrarea plastică a ceea ce am numit zona de intersecție a celor două cercuri, deci este ilustrarea plastică a zonei tranziționale dintre ordine și haos. Situația din junglă, deci, o putem privi ca un haos natural deoarece acest „haos” este controlat de natură. Acest haos natural mai poate fi numit și haos funcțional deoarece natura funcționează foarte bine în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a sarcinii ei. Sarcina naturii este aceea de a susține viața. Natura funcționează bine numai dacă ea este lăsată în pace, bineînțeles. Situația din junglă însă o putem denumi și ca ordine în diversitate deoarece toate fenomenele și formele din junglă se comportă după anumite reguli care ordonează viața din junglă, cu toate că aceste fenomene și forme sunt foarte diverse.

Observi foarte bine că ordinea și haosul nu sunt întotdeauna noțiuni și fenomene distincte și că există o zonă în care ele se suprapun.

Un alt fenomen important în legătură cu ordinea și haosul este faptul că ele iau naștere una din cealaltă. Ordinea poate da naștere la haos, iar din haos se poate naște ordine. Ordinea poate produce haos, iar haosul poate produce ordine. Deci putem spune că ordinea și haosul sunt fenomene dinamice care se „scurg” unul într-altul. Chiar și numai din definiția haosului în care se spune că la început a existat materie haotică din care s-a format Universul îți poți da seama că din haosul inițial s-a născut ordinea cosmică, deci din haos se naște ordine. Ordinea însă poate produce haos. Armata este o structură ordonată, însă pe timp de război ea provoacă situații haotice. În consecință, ordinea și haosul sunt fenomene dinamice care se produc unul pe celălalt.

Ordinea și haosul pot fi fenomene naturale sau fenomene controlate de om. Ordinea și haosul au existat dintotdeauna, există și în prezent și vor exista și în viitor. Ele există în tot Universul, în natură și în societatea omenească. Ordinea și haosul există în exteriorul mentalului uman și în interiorul mentalului uman.

Ordinea și haosul, în societatea actuală, sunt fenomene controlate de autorități, autorități care sunt infiltrate de societățile secrete. Autoritățile creează haos pentru ca oamenii înfricoșați să le ceară ajutorul. În momentul în care oamenii cer ajutorul autorităților, acestea vin cu soluția „salvatoare” care va fi întotdeauna în folosul oligarhilor și în detrimentul cetățenilor. Această tehnică de manipulare se mai numește și „Problemă-Reacție-Soluție” (PRS) sau „Confuzie-Reacție-Soluție” (CRS).

În consecință noi nu trebuie să ne temem de haos, ci trebuie să știm că haosul controlat de așa-zisele elite mondiale este un fenomen manipulativ cu care masele de cetățeni sunt manipulate în favoarea minorității oligarhice și în defavoarea oamenilor și care produce înrobirea oamenilor. Când se va ivi un moment de conjunctură pentru a schimba acest sistem oligarhic cu unul non-oligarhic trebuie să știm că la început va fi haos și că din acest haos se va naște o nouă societate pe care o vom putea organiza astfel încât să existe bunăstare și libertate pentru toți. Acest haos este un haos natural și necesar procesului de evoluție din societate. Așa cum din haosul primordial s-a născut Universul, așa va începe și noua societate cu o perioadă haotică în care cetățenii vor trebui să găsească un nou mod de organizare. După această perioadă haotică societatea se va organiza și va funcționa pe alte principii în așa fel încât se va ajunge la bunăstare și libertate pentru toți cetățenii. Chiar și în noua societate vor apare aceste fenomene: ordine și haos. Într-o societate conștientă de sine aceste fenomene vor fi controlate de întreaga societate spre binele tuturor.

Eliberați-vă de frica de haos!
Eliberați-vă de toate fricile pentru a avea curajul să transformăm societatea actuală într-una mai bună!

Cu stimă și respect,
Mihail Homerillum