CONȘTIINȚA: Știința care uneșteTermenul de „conștiință” este format din prefixul „con” și din substantivul „știință”. Prefixul „con” înseamnă „împreună” sau „alături”. Spre exemplu „concetățean” este termenul folosit de o persoană pentru a desemna faptul că o altă persoană face parte din același stat ca și ea. Termenul „concitadin” este folosit de o persoană pentru a desemna faptul că o altă persoană face parte din același oraș ca și ea. Prin urmare, prefixul „con” desemnează un lucru comun al mai multor persoane. Termenul de conștiință desemnează știința care este comună tuturor oamenilor.

Conștiință, explicat pe scurt, înseamnă să știi cea ce este bine și cea ce este rău pentru a acționa în consecință. Ea este știința cu ajutorul căruia omul are un discernământ atât de pătrunzător încât persoana are capacitatea de a prelua responsabilitatea morală asupra conduitei sale. Este știința complexă formată din cunoștințele spirituale în care sunt incluse cele mai înalte principii etice și morale ce conduc la gânduri, vorbe și fapte în concordanță cu natura divină și nobilă din om. Conștiința devine mai pătrunzătoare folosind următoarele metode: analiza științifică, introspecția auto-analitică, experiența, observarea fenomenelor interioare și exterioare, meditația și logica consistentă. Lucrurile fundamentale ale conștiinței ca spre exemplu: a ști ce este bine și ce este rău, a ști care sunt țelurile nobile și care sunt cele josnice sunt accesibile oricărei ființe umane.

Majoritatea oamenilor din ziua de astăzi nu sunt conștienți de conștiința de sine deoarece știința spirituală, care ne învață principiile fundamentale după care funcționează Universul, Natura și omul, nu se învață la școală. Sistemul de învățământ este în ziua de astăzi un sistem al îndoctrinării ce dorește să transforme oamenii în roboți umanoizi care să execute în mod obedient ordinele. Un om fără conștiință de sine nu poate avea discernământ, nu poate gândi în mod liber, nu își preia responsabilitatea gândurilor, vorbelor și faptelor sale și deci nu poate fi liber. Acest om are o singură șansă: să asculte de ordinele autorităților fără să pună întrebări esențiale.

Deoarece majoritatea oamenilor nu deține conștiință de sine, deci trebuie să asculte și să execute ordinele autorităților, societatea ia forma unei structuri piramidale în care cei aflați pe treptele superioare ale piramidei dau ordine ce se transmit în jos spre supuși, iar supuși execută ordinele fără să le analizeze în mod conștient. În acest fel societatea se auto-înrobește pe sine. Încă o dovadă pentru faptul că lipsa de conștiință duce la sclavie.

Politicienii execută ordinele Oligarhiei Mondiale și fac legi în detrimentul cetățenilor. Slugile lor: aparatul administrativ, judecătorii, procuratura, poliția, jandarmeria interpretează aceste legi în favoarea oligarhilor și aplică această interpretare fără a ține cont de consecințele comportamentului lor.

Omul trebuie să fie stăpânul sinelui său și nu stăpânul altor oameni. El nu trebuie să execute ordine ci să acționeze în conformitate cu principiul spiritual care spune că nu trebuie să rănești pe nimeni, nici prin gânduri, nici prin vorbe și nici fizic.

În loc să ne supunem autorităților și să executăm ordinele lor este mai bine să ne unim pe baza conștiinței și să luăm autoritățile la întrebări. Trebuie să le punem următoarele întrebări autorităților:

. De ce au politicienii puterea totală asupra destinelor noastre ???

Politicienii au puterea totală în domeniul impunerii politicilor și strategiilor, în domeniul legislativ, în domeniul numirii în funcțiile cheie în stat, în domeniul impunerii taxelor și impozitelor, în domeniul semnării actelor cu caracter internațional. Ei spun că aceste drepturi le-ar avea datorită faptului că cetățenii, prin votul lor, i-ar fi investit cu aceste drepturi. Votul, însă, nu este definit în nicio lege. În nicio lege nu se spune că votul ar fi un transfer total de putere de la cetățeni spre politicieni. Votul este numai exprimarea momentană a unei simpatii și nicidecum un transfer total de putere de la cetățeni spre politicieni. Această exprimare de simpatie a fost obținută prin promisiuni mincinoase și prin manipularea emoțională publicului, deci ea nu poate fi luată în serios. Dacă vezi pe stradă un om simpatic ai fi de acord ca acest om să aibă drept de viață și de moarte asupra ta și a familiei tale? Ai fi de acord ca acest om să facă ce vrea el cu averea ta?

. De unde au politicienii dreptul de a face legi ???

Polticienii susțin că dreptul de a face legi le-a fost delegat de către cetățeni prin vot. Cetățenii, însă, nu au dreptul de a face legi, deci nu pot delega un drept pe care ei nu îl au. Legile create de om care nu sunt în concordanță cu legile naturii sunt ilegitime. Legile create de om care sunt în concordanță cu legile naturii sunt redundante. În consecință oamenii nu au nevoie de legi create de om deoarece ei trebuie să se supună doar legilor naturii. Lipsa legilor create de om nu duce la haos și violență, așa cu ne sugerează oligarhia, ci la o societate bazată pe natura firească a lucrurilor. Legile create de om restricționează legile naturii ceea ce duce la o libertate mai redusă decât cea a animalelor sălbatice.

. Cu ce drept folosesc politicienii violența împotriva cetățenilor ???

Violența este un atac psihic, verbal sau fizic asupra unei persoane care nu a inițiat niciun atac. Conform legilor cetățenii nu au dreptul de a utiliza violența. Autoritățile susțin că autoritatea le este acordată în mod democratic de către cetățeni și că ele au dreptul de a folosi violența împotriva cetățenilor. Autoritățile însă nu au dreptul de a folosi violența împotriva cetățenilor deoarece cetățenii nu pot delega autorităților un drept pe care ei nu îl au.

. De ce judecătorii se folosesc de legile care aduc prejudicii cetățenilor ???

Legile ilegitime nu trebuiesc aplicate sub nicio formă. Legile care sunt mai restrictive decât legile naturii nu trebuiesc aplicate deoarece aplicarea acestora duce la o libertate mai redusă a oamenilor decât libertatea animalelor sălbatice care se supun numai legilor naturii.

. De ce avocatul poporului nu verifică dacă poporului român i se respectă dreptul la viață ???

. De ce poliția și jandarmeria execută ordinele superiorilor lor în loc să se ghideze după conștiința lor, deci după principiul că nu trebuie să aduci nimănui vreun prejudiciu ???

Polițiștii și jandarmii amendează populația fără motive bine întemeiate. Aceștia protejează asupritorii noștri în loc să protejeze cetățenii care le plătesc salariile. Ei se supun autorităților și execută ordinele fără să le supună unei analize critice și sănătoase. Astfel se face că oamenii sunt intimidați, manipulați, amendați, expropiați, bătuți și uciși de către polițiști și jandarmi după care polițiștii și jandarmii spun că nu au executat decât ordinele superiorilor săi. Chestiunea cu „eu am executat doar ordinele!” nu este deloc o scuză. Dimpotrivă! Aceasta demonstrează în mod clar că acești oameni nu au conștiință ceea ce este un fapt foarte grav.

. De ce există șomaj ??? De ce sunt locurile de muncă limitate ???

Volumul de muncă din țară este infinit deoarece tot timpul există ceva de făcut, iar creativitatea și inventivitatea sunt infinite. În consecință nu ar trebui să existe șomaj. Șomajul este un fenomen creat de elite pentru a exclude din societate anumiți oameni. Elitele mai folosesc șomajul și ca pe o amenințare și șantaj. Dacă nu execuți ordinele lor ești amenințat cu șomajul și sărăcia lucie. Acesta este șantaj. De frica șomajului oamenii execută aceste ordine, care în majoritatea lor sunt malefice pentru societate, ce ce duce la auto-înrobirea oamenilor.

. De ce majoritatea ONG-urilor sunt finanțate din sursele oligarhiei mondiale ??? Cui servesc aceste ONG-uri care mimează a fi societatea civilă ???

. De ce folosim banii dacă știm că aceștia nu sunt necesari și că oligarhia direcționează întotdeauna fluxul banilor dinspre cetățeni înspre clica oligarhică ???

. De ce se împrumută statul la bănci când poate să creeze el monedă proprie ???

. De ce se au voie bancherii să creeze bani falși ???

Banii creați de băncile comerciale sunt bani falși deoarece nu au număr de înregistrare.

. De ce suntem mințiți și ni se spune că prețul ar fi valoarea mărfii ???

Prețul nu poate fi valoarea mărfii deoarece valoarea produselor nu se poate măsura, nu se poate calcula și nu se poate cuantifica în niciun fel. Prețul este numai un indicator de deficit de marfă și nicidecum valoarea mărfii respective. În loc să plătim prețul mărfii respective ar fi mai bine să creăm abundență, deci să eliminăm deficitul de marfă. În felul acesta mărfurile devin gratuite.

. De ce alimentele, dar și alte produse care se află deja în abundență, nu sunt gratuite ???

Cărțile de economie susțin că atunci când oferta este cel puțin egală cu cererea, deci când deficitul de marfă este zero, mărfurile trebuie să fie gratuite. Alimentele sunt în abundență căci rafturile supermarcheturilor din Europa sunt pline până la refuz cu alimente. Ca să știm de ce alimentele nu sunt gratuite trebuie să știm ce se află în prețurile acestor alimente. Din formula de mai jos poți afla ce se află în prețurile alimentelor:

P1 = P2 + I + T + D + Pr

P1 = prețul, de pe etichetă, al mărfii respective
P2 = prețul de piață care se formează în funcție de cerere și ofertă
I = impozite
T = taxe
D = dobânzi
Pr = profituri

Prețul de piață al alimentelor este zero deoarece ele se află în abundență pe piață. În prețul de pe etichetă mai rămân: impozite, taxe, dobânzi și profituri. Impozitele și taxele alimentează fondurile din care se plătesc salariile administrației de stat: politicieni, funcționari, polițiști, jandarmi. Dobânzile intră în buzunarele bancherilor. Profiturile intră în conturile concernelor ce aparțin oligarhiei. În consecință, alimentele nu sunt gratuite deoarece oligarhii vor să trăiască în lux fără să facă vreo muncă productivă pentru societatea în care trăiesc.

. De ce ni se spune că piața ar fi liberă când ea este controlată de guvern, bancheri și corporații ???

Din structura prețurilor, în prețuri sunt incluse taxe, impozite, dobânzi și profituri, îți dai seama că piața nu este liberă așa cum pretind oligarhii ci este controlată de guvern, bancheri și concerne. În consecință numai afacerile oligarhilor se rentează. Pe această piață controlată afacerile oamenilor nu se pot renta.

. Cine este răspunzător pentru jefuirea României ???

. Cine este răspunzător pentru politicile de sărăcire, îmbolnăvire și umilire a cetățenilor și pentru politica de alungare a populației din țară ???

. Cine este răspunzător pentru aruncarea din avioane a substanțelor nocive cunoscute sub numele de chemtrails ???

. Cine este răspunzător de crearea de tensiuni artificiale între cetățeni, tensiuni ce sunt alimentate pe cale politică și financiară ???

...și aceste întrebări pot continua.

Deci în loc să ne supunem autorităților este mai bine să luăm autoritățile la întrebări.

Nu uitați: conștiința ne unește și prin unire putem deveni atât de puternici încât vom putea schimba în mai bine societatea în care trăim. Trebuie să pregătim terenul pentru o societate mai bună !!!

Cu toată stima,
Mihail Homerillum