REŢELE DE TROC: Istoric, principii, organizare, documente

Reţelele de troc sunt asociaţii de persoane care fac schimb de bunuri şi servicii fără a apela la mijloacele legale de plată.

Cuprins:

1. Istoric
2. Evaluarea muncii
3. Reguli pentru troc
3.1. Principii generale
3.2. Reguli meta
3.3. Reguli în interiorul reţelei de troc
3.4. Îndrumător pentru locaţii
3.5. Procedură de înregistrare a membrilor noi
3.6. Îndrumător pentru noii membri
3.7. Listă de mărfuri şi servicii pe categorii
3.8. Listă cu idei
3.9. Foaie de decont
3.10. Tabelă cu valoarea activităţilor din cadrul proiectului

-1-
Istoric

În 1911 Silvio Gesell (n. 17 martie 1862 în Sankt Vith, pe atunci Prusia, azi Belgia; d. 11 martie 1930 în Oranienburg, Germania), comerciant german şi analist financiar, fondează teoria economiei libere. Această teorie a fost baza unor experimente care au avut loc, pe timpul crizelor economice şi inflaţioniste, precum cele ale lui Hans Timm şi Helmut Roedinger, un astfel de experiment este Waera, din anul 1926, şi cele din Tirol. În cadrul experimentului Waera au fost create în mai multe localităţi din Germania mijloace de plată, numite şi bani liberi, care circulau cu o depreciere de 1% pentru a asigura circulaţia lor, deci pentru ca banii să nu se mai stocheze în mâinile oamenilor ştiindu-se faptul că stocarea lor duce la blocarea circuitului economic, deci duce la crize financiare.

Au urmat alte astfel de experimente cu banii liberi. Tirol, spre exemplu, a decis în 1931 să introducă mijloace de plată numite şi bani de necesitate. În foarte scurt timp comunitatea a înflorit economic, însă aceste mijoace de plată au fost imediat interzise printr-o ordonanţă în Germania şi printr-o hotărâre judecătorească în Austria. Vancouver Island, Canada, 1983: şomajul creşte datorită migrării aviaţiei militare şi a industriei. Trocul înfloreşte. Michael Linton fondează o centrală pentru troc şi inventează „Green Dollars” devenind astfel fondatorul modern al sistemelor de troc.

Conform teoriei sale un sistem de troc trebuie să îndeplinească 7 criterii:

. să fie un sistem non-profit
. nu se folosesc banii peşin
. fiecare participant are la început un cont cu un sold zero
. nu există costuri sau venituri din dobânzi
. nu există constrângerea de a vinde sau a cumpăra
. unitatea locală de cont este cuplată ca valoare la valuta ţării(această condiţie nu este însă obligatorie)
. toţi participanţii la troc pot să ştie oricând situaţia conturilor şi volumul de tranzacţie

-2-
Evaluarea muncii

Există trei tipuri de sisteme de troc care fac schimburi de servicii: piaţa de schimb pe bază de timp, piaţa de schimb pe bază de performanţă şi piaţă liberă.

. Piaţă de schimb pe bază de timp

Aici toate activităţile sunt la fel de valoroase, deci unitatea de cont este conexată la timp şi nu la valuta ţării respective. Spre exemplu, îngrijirea unui copil timp de o oră este evaluată la fel ca o oră de programare a unui computer.

. Piaţă de schimb pe bază de performanţă

O oră de activitate calificată este mai valoroasă decât activităţile necalificate. Proporţia dintre cele două însă nu este prea mare. Proporţia poate fi stabilită la 2:1.

. Piaţă liberă

Participanţii la troc stabilesc valoarea serviciilor şi bunurilor fără a avea în vedere specificaţiile reţelei de troc.

-3-
Reguli pentru troc

Fiecare reţea de troc are nevoie de o convenţie prin care se stabilesc regulile pentru troc. Fiecare locaţie are o anumită libertate de a stabili regulile proprii. Presupun că unitatea de cont este kosonul. Doresc să accentuez faptul că toate informaţiile de mai jos reprezintă doar exemple. Reţeaua de troc se poate organiza cum se doreşte, important este ca ea să funcţioneze în mod optimal. Principiile, regulile şi documentele de mai jos se pot lua aşa cum sunt ele prezentate, se pot modifica uşor sau se pot combina.

-3.1-
Principii generale

Principiile generale slujesc la clarificarea

a) scopurilor reţei de troc
b) modul de lucru
c) misiunea lor

a) Scopurile reţelei de troc

Reţeaua de troc sprijină ajutorul reciproc dintre membrii săi. Principalele instrumente de sprijin ale reţelei sunt:
. întâlniri regulate pentru a ne cunoaşte
. o foaie de piaţă cu ofertele şi cererile actuale
. o platformă de tranzacţionare
. organizează activităţi educaţionale precum: runde de discuţii, prelegeri, cursuri. La acestea pot lua parte atât membrii reţelei cât şi cei ce nu sunt membri
. proiecte cetăţeneşti: zile de troc, ateliere de lucru în regie proprie, etc.
. educaţie în domeniul dezvoltării unei societăţi democratice
. protejarea mediului înconjurător: închiriere de unelte şi informaţii despre reparaţii, economisirea resurselor, etc.

b) Modul de lucru

Caritate

Reţeaua de troc este activă în mod caritativ şi urmează scopuri spre binele comun al societăţii.

Calitatea de membru

a) Înscriere:
Membru al acestei iniţiative poate deveni orice persoană fizică sau juridică care:
. a cunoscut reţeaua de troc, spre exemplu, în cadrul participării la întâlnirile lunare sau printr-o cunoştinţă ce activează în această reţea
. sprijină principiile reţelei de troc
. se înregistrează
b) Retragere:
. membrii se pot retrage oricând doresc
. abaterile grave şi repetate împotriva principiilor şi regulamentelor pot conduce la excludere
. membrii inactivi(care nu iau parte la întâlniri, care nu oferă nimic şi care nu acordă niciun fel de asistenţă) pot fi dezactivaţi
. excluderea membrului în caz de deces

Adunarea membrilor

. are loc o dată pe an. În caz de necesitate poate avea loc şi de mai multe ori pe an.

Atribuţii: . cunoaştere reciprocă

. coordonare prin vot a propunerilor, a modificărilor şi amendamentelor. Propunerile trebuiesc expuse în listele de corespondenţă cu 2 săptămâni înaintea adunării participanţilor şi cu 30 de minute înaintea începerii adunării pe tabla de informaţii a reţelei.

. alegeri şi modificări în grupa de organizare se face la dorinţă şi în caz de necesitate

. oferirea de informaţii despre contabilitatea din cadrul contului reţelei se face de către organizatori

. retrospectivă şi viziunea de perspectivă se face de organizatori

Grupa de organizatori

Grupa de organizatori se îngrijeşte de organizarea reţelei de troc. Ea este formată din 2-5 membri care sunt aleşi prin vot de către membrii reţelei. Alegerea lor se face cu ocazia întrunirii anuale. Realegerea lor este posibilă. Modificări în interiorul grupei de organizare se pot face oricând la propunerea oricărui membru. Alegerea prin vot are loc pe listele de corespondenţă şi cu ocazia adunărilor lunare.

Grupa organizatorică are libertatea de a negocia în următoarele situaţii:

. administrarea conturilor reţelei. Pe lângă activităţile de decontare se poate face evidenţa contabilă a unei sume în valoare de 300 de kosoni pe an fără a se apela la un acord prealabil. La adunarea membrilor se va trimite, cu ajutorul listelor de corespondenţă, evidenţele contabile a anului precedent.

. lucrul cu publicul(exemplu: actualizarea paginii de internet, fluturaşi publicitari, tematici anuale, standuri, prelegeri) şi contact cu alte reţele de troc, proiecte şi instituţii

. înregistrare membrilor noi şi îngrijirea listelor de corespondenţă

. dezactivarea membrilor cu un motiv bine întemeiat

. membrii inactivi pe durata unui an se vor dezactiva şi se pot activa din nou în următorii doi ani cu datele iniţiale

. luarea de decizii

. organizarea de întruniri şi moderaţii

. reprezentarea reţelei de troc la reuniunile dintre organizaţiile de troc

. organizatorii îşi reglementează între ei responsabilităţile. Se pot atrage şi alţi membri în acest caz. Munca organizatorică se recompensează în kosoni.

-3.2-
Reguli meta

Se poate face troc cu membrii altor locaţii exact în acelaşi mod cum se face troc în locaţia proprie. Regulile meta sunt acele reguli pe care trebuie să le îndeplinească fiecare locaţie pentru a putea participa la reţeaua de troc.

Locaţiile pot hotărî să adopte reguli suplimentare.

Regulile meta vor fi decise de organizatorii locaţiei respective împreună cu participanţii la troc în cadrul votării şi în mod consensual. Modificările se pot lua numai în consens printr-o decizie a organizatorilor şi a 2/3 dintre membrii locaţiei. Mai jos îţi prezint regulile meta din care poţi să alegi pe care le doreşti pentru reţeaua ta de troc.

Siguranţa circulaţiei:

Pentru ca sistemul de troc să funcţioneze bine este important ca unitaţile de cont, adică kosonii, aflate la participanţi, să fie date mai departe, deci să nu fie acumulate.

Pentru a asigura circulaţia kosonilor se impune următoarea regulă: cine are în medie 100 de kosoni pe timpul unui an se aplică contului său o taxă de circulaţie în valoare de 12% pentru numărul de kosoni ce depăşeşte valoarea de 100 de kosoni.

Efectuarea contabilă a acestei taxe are loc la începutul anului pentru anul trecut şi numărul de kosoni proveniţi din taxa de circulaţie se trece în contul proiectului(=în contul reţelei căci şi ea are un cont ce îl foloseşte în vederea unei bune organizări).

Exemplu:

Anca are în cont, în decursul anului 2013, în medie 150 de kosoni. Din cei 50 de kosoni ce se situează peste limita admisă se iau 12%, adică 6 kosoni. Anca rămâne cu 144 de kosoni după efectuarea acestei operaţiuni contabile. La un cont de 100 de kosoni nu se impune taxa de circulaţie.

Kosoni:

Valoarea mărfurilor şi a serviciilor se negociază în mod liber. Ca valoare orientativă se pot lua 10 kosoni pe ora de muncă.

Valabilitate:

Tranzacţiile efectuate sunt valabile după ce s-a făcut viramentul numărului corespunzător de kosoni prin intermediul platformei din internet.

Cont:

Soldul contului nu trebuie să coboare sub zero kosoni.

Transparenţă:

Soldurile membrilor şi ale proiectului din interiorul unei locaţii sunt vizibile oricând pentru toţi participanţii.

Foaia de piaţă:

În foaia de piaţă sunt publicate toate ofertele şi toate cererile de mărfuri şi servicii.

Retragere din reţea:

Retragerea participantului din reţea este oricând posibilă. Ea se poate face prin e-mail sau verbal la teamul de organizare cu ocazia întâlnirilor lunare. Cine se retrage fără să ia o decizie cu privire la soldul său atunci, eventuala sumă în kosoni va fi transferată în contul organizaţiei. Eventualele credite trebuie returnate.

Dezactivare din cauza pasivităţii:

Pentru a evita munca inutilă de organizare şi administrare, participanţii care nu mai sunt activi ar trebui să se retragă. O înregistrare nouă este oricând posibilă. În cazul unei inactivităţi de mai mult de 12 luni, deci la neprezentare în cadrul întâlnirilor lunare şi în cazul neefectuării de tranzacţii, participantul se poate dezactiva fără a i se cere acordul.

Responsabilitate:

Membrii acţionează pe propria răspundere în ceea ce priveşte impozitele şi asigurările sociale. Deoarece activitatea în reţeaua de troc, de obicei, nu se orientează în vederea obţinerii de profituri nu este nevoie să se plătească impozite.

În caz de excepţie, deci în cazul în care o ofertă are loc în mod comercial în vederea de obţinere a unui profit, intrările şi ieşirile din cont se vor face la cursul de 1 koson = 2 lei. Calea juridică este interzisă. Teamul de organizare răspund unii faţă de alţii sau faţă de a treia persoană numai pentru neglijenţă crasă. Răspunderea financiară a teamului este limitată la averea reţelei de troc. Teamul organizatoric nu preia responsabilitatea pentru mărfurile şi serviciile oferite în cadrul reţelei de troc.

Pentru mărfurile şi serviciile oferite în cadrul reţelei de troc sunt răspunzători numai ofertanţii şi clienţii lor.

Participanţi noi:

Deoarece nimeni nu trebuie să aibe un saldo negativ, ar trebui ca la noii membri să se identifice ce vor/pot să facă pentru reţeaua de troc pentru a câştiga primii kosoni. Exemple:

. Noul membru prezintă o tematică la întâlnirea lunară. Tematica trebuie să aibă legătură cu interesele sale.

Prin asta, participanţii află lucruri interesante şi pot să îl cunoască mai bine pe noul membru. El poate să ţină o prelegere despre: bucătărie, software, energia liberă, etc.

. Noul membru poate să câştige kosoni prin distribuirea de fluturaşi publicitari sau liste cu întâlnirile lunare în biblioteci, saloane de coafură, frizerii, cabinete medicale, supermarkt, etc. Noul membru decide activitatea care are un sens pentru el.

. Noul membru poate veni cu noi idei pentru a câştiga primii săi kosoni. Exemplu: aducerea de noi membri în reţea, etc.

-3.3-
Reguli în interiorul reţelei de troc

Mai jos îţi prezint câteva exemple de astfel de reguli:

Atribuţie:

Reţeaua de troc oferă fiecăruia, indiferent de vârstă şi cultură, o platformă cu ajutorul căreia poţi cunoaşte oameni interesanţi, poţi să-ţi implementezi ideile proprii cu persoane ce au interese comune, poţi să faci schimb de mărfuri, servicii şi ştiinţă. Ajutorul reciproc se face fără intenţia de a obţine profituri şi în spirit de ajutorare între vecini şi prieteni. Acest ajutor se face prin intermediul unităţii de cont „koson”. Atenţie! Este bine să nu se folosească noţiunea de bani pentru kosoni, ci noţiunea de unitate de cont. Reţeaua de troc urmăreşte scopuri caritabile şi nu lucrează pentru profit.

Apartenenţă la reţea:

La reţea poate să participe toţi oamenii şi toate instituţiile care acceptă principiile şi regulile de troc. Participanţii trebuie să fie dornici de a primi şi a oferi.

Procesarea contului:

. Fiecare participant primeşte o foaie de cliring pe care se află valoarea depozitului bancar şi tranzacţiile de mărfuri. Tranzacţiile devin valabile prin trimiterea valorii în kosoni prin intermediul internetului. Aceasta o poate face oricine în internet, la întâlnirile ce vor avea loc sau prin intermediul altui participant.

. Limită de cont: Soldul contului nu trebuie să coboare mai jos de zero kosoni.

. Transparenţă: Soldurile conturilor ce aparţin participanţilor şi ale proiectului(ale reţelei de troc) ca şi tranzacţiile efectuate vor putea fi văzute oricând de către toţi participanţii în locaţia respectivă.

. Valuta nu este convertibilă: Toate valorile intrate în conturi sunt de ordine morală, atât depozitele cât şi angajamentele. Nu ai voie să ceri pentru ele lei, euro, dolari sau alte valute.

Kosoni:

Preţul în kosoni poate fi negociat în mod liber. Pentru participanţi se recomandă valoarea orientativă ca ora de muncă să fie echivalată cu 10 kosoni.

Ziarul pieţei:

. În foaia(= ziarul) pieţei sunt publicate toate cererile şi ofertele. Fiecare membru poate să insereze în mod gratuit cererile şi ofertele sale de câte ori doreşte.

. Cererile şi ofertele inserate se vor dezactiva în mod automat după 6 luni şi vor fi mutate în dosarul „oferte ascunse”. De aici, inseratele pot fi activate oricând trecându-le din modul „ascuns” la modul „vizibil”. Publicările şi actualizările se pot face de oricine în internet sau la întâlnirile lunare.

Întâlniri lunare:

Întâlnirile lunare se fac pentru a cunoaşte participanţii şi ofertele lor, pentru a face contabilitatea în internet, pentru a clarifica unele întrebări, pentru a se prezenta tematici interesante, pentru a face schimb de mărfuri sau pentru a discuta. Întâlnirile sunt facultative. Se recomandă să vizitaţi şi alte locaţii.

Cotizaţie voluntară:

Participanţii pot oferi o cotizaţie voluntară, în valoare opţională, în vederea sprijinirii anumitor proiecte.

-3.4-
Îndrumător pentru locaţii

Reguli pentru o unitate de cont stabilă şi lichiditate suficientă

Suma tuturor conturilor ale reţelelor de troc dintr-o locaţie poate fi cu 100 de kosoni pe membru activ mai mică decât creditul acordat. La 20 de membri activi poate fi de 2.000 de kosoni. Această regulă se aplică şi la suma proiectului global.

Înregistrări noi de membri

Necunoscuţii nu trebuie să fie imediat înregistraţi, ci informaţi, trebuie să li se ofere următoarele documente scrise: îndrumător, foaia de piaţă, regulamente) şi înregistraţi data viitoare în cazul în care ei revin. Pentru fiecare membru nou se alege un naş. Naşul se îngrijeşte pe cont propriu de noul membru. În ziua trocului se face prezentarea noului membru. Pe cât posibil i se oferă o posibilitate de câştig în valoare de cca. 5-7 kosoni din contul proiectului. Naşul poate fi plătit de noul membru cu 5 kosoni, o singură dată, pentru ca acestei activităţi să i se acorde valoare.

Stimularea trocului

Contul proiectului unei locaţii ar trebui să se găsească întotdeauna sub soldul pozitiv de start pentru a stimula trocul şi pentru ca la data de 31.12.XXXX să nu se plătească impozit pentru cazul în care statul ia impozit pe troc. Participanţii trebuiesc sprijiniţi să-şi prezinte talentele şi ofertele.

Se are în vedere mărirea soldului pozitiv de start al participanţilor activi deoarece se prea poate ca ei să nu se mai prezinte.

Se poate prevedea o taxă de membru, spre exemplu 5 kosoni pe an, pentru ca munca organizatorilor din cadrul proiectului să fie plătită. Astfel proiectul devine valoros în ochii participanţiilor şi vor gândi „dacă tot plătesc taxa de membru voi participa la tematicile prezentate în cadrul reţelei!”

După faza de start, atunci când există deja mai mulţi de 20 de participanţi, se are în vedere în special calitatea în loc de cantitate. Participanţii inactivi vor fi abordaţi, eventual prin intermediul naşului, sau eventual dezactivaţi. Cel mai bine este ca acest lucru să se facă anual, la începutul anului, înainte de efectuarea contabilităţii. La fiecare 6 luni acest lucru trebuie reamintit participanţilor în vederea reactivării cererilor/ofertelor ascunse.

Câştigarea de membri noi şi creşterea interesului membrilor

Pentru ca reţeaua de troc să aibă destulă energie şi să se facă interesantă pentru participanţi ar trebui:

. să existe cel puţin 20 de membri activi, deci membri care au mai mult de 4 tranzacţii pe an, pe locaţie . la întrunirile lunare să fie cel puţin 10 participanţi . să se facă distribuirea de informaţii în diferite cartiere, la frizerie, la medici, în magazine bio, deci în locaţii unde oamenii trebuie să aştepte

. la fiecare întrunire lunară să existe o tematică interesantă prezentată de cineva pe cât posibil din cercul propriu al participanţilor. Dacă acestea decurg în mod stabil atunci vor fi trecute în fluturaşii publicitari, oferite la radio şi în internet, etc.

Trebuie să se facă clar faptul că membrii noi sunt bine văzuţi şi pot lua parte la prelegeri în mod gratuit. Se poate face abordarea profesorilor universitari pentru a ţine prelegeri în cadrul întrunirilor. Se organizează întruniri gratuite şi fără obligaţii. Participanţii pot să se pună de acord în vederea alegerii tematicilor de discuţii care vor avea loc la întrunirile viitoare.

Scopul este cunoaşterea mai bună a participanţilor între ei. Participanţii se pot sprijini unii pe alţii şi pot folosi resursele împreună: cursuri de chitară, de internet, dans, etc. Se pot organiza întruniri cu celelalte reţele pentru a petrece şi a lucra împreună în vederea creşterii posibilităţii de a schimba mărfuri şi servicii. În plus, întrunirile cu mai mulţi participanţi sunt mai interesante.

-3.5- Procedură de înregistrare a membrilor noi

Prima convorbire şi oferirea de material informaţional

1. Îndrumare, liste de idei, reguli de troc, fluturaşi informaţionali, explicarea foii de piaţă

2. Noul membru este întrebat despre activităţile pe care doreşte să le desfăşoare în cadrul reţelei de troc(oferte individuale, ajutor în cadrul proiectului, etc.)

3. I se va oferi material informaţional, la următoarea întrunire se va face înregistrarea pentru ca el să aibă timp de gândire
Efectuarea înregistrării

1. Foaia de înregistrare va fi completată de noul membru: partea din dreapta a foii va fi completată şi semnată, partea din stânga va fi completată de organizatori

2. Foaia de cont se va completa cu numele noului membru. Soldul de start va fi zero. I se va explica foaia de cont şi i se va înmâna această foaie. Numărul de înregistrare se va face în computer în cadrul înregistrării online.

3. Alegerea unui naş în vederea sprijinirii lui. Naşului i se poate onora o singură dată această activitate cu o valoare de cam 10 kosoni.

4. Reflectarea la tipul de activitate pentru a câştiga primii kosoni. Exemplu: distribuirea de material informaţional, afişarea întrunirilor lunare la frizerie, medic, biserică, etc. pentru o sumă de cam 5 kosoni, lucru în cadrul proiectului, ajutor la adunările lunare sau în zilele de troc, etc.

5. Înregistrare online

6. Oferirea parolei chiar şi dacă noul membru nu are internet

7. Notarea numărului membrului pe înregistrare şi pe foaia de decont

8. Oferirea listei cu participanţii, a foii de piaţă şi a foii de decont.

9. Explicarea platformei din internet: autentificarea şi actualizarea datelor de profil, a cererilor şi a ofertelor. Dacă doreşte noul membru poate face acasă acest lucru.

10. Indicarea faptului că există o ascundere automată a cererilor şi ofertelor după 6 luni şi modul în care se acţionează mai departe.


-3.6-
Îndrumător pentru noii membri

Pentru ca modul de activitate al reţelei să fie înţeles de oricine citiţi şi acţionaţi conform următoarelor 7 puncte de mai jos.

1. Citiţi regulile de troc şi foaia de piaţă cu atenţie!
Întrebaţi dacă ceva vă este neclar. Dorim membri care:

. să fie deschişi în comportament faţă de ceilalţi şi cărora le place să cunoască oameni noi şi interesanţi.

. să ajute cu plăcere şi să se lase ajutaţi.

. să facă schimb de mărfuri şi servicii cu plăcere.

. să fie interesaţi de tematici, prelegeri şi discuţii interesante.

. să sprijine forma noastră alternativă de organizare.

. să ajute sistemul nostru social de decontare.

. să aibe plăcerea de a veni cu idei noi şi împreună cu ceilalţi membri să ajute la realizarea lor.

. să inspire cu idei noi ceilalţi participanţi, dar şi oamenii din afara reţelei.

2. Dacă vă plac aceste idei şi aţi luat decizia să participaţi, atunci completaţi formularul de înscriere la întrunirea lunară. După aceasta primiţi imediat următoarele documente:

. foaia actuala de piaţă cu datele întrunirilor lunare, inclusiv cererile şi ofertele de mărfuri şi servicii. Aici se află numerele de cont ale celorlalţi membri cu care puteţi lua legătura prin internet. Puteţi contacta participanţii şi cu ajutorul listelor de corespondenţă.

. numărul dvs. de cont: sub numărul de cont aveţi anunţurile dvs. care apar în foaia pieţei.

. lista cu participanţii: aici se află numerele de cont ale celorlalţi participanţi pentru a putea ştii cine şi ce a publicat în foaia pieţii.

. foaia de decont în care veţi putea introduce tranzacţiile dvs.

. parola dvs: prin internet puteţi face anunţuri, puteţi transfera kosoni, puteţi cere ajutor. Dacă nu aveţi internet puteţi, în cadrul întrunirilor lunare, cere organizatorilor să facă aceste lucruri pentru dvs. în mod gratuit.

3. Gândiţi-vă ce anume puteţi să oferiţi şi de ce anume aveţi nevoie. Aceste lucruri le puteţi introduce prin internet sau puteţi cere organizatorilor să le facă pentru dvs. în cadrul întrunirilor lunare. Atenţie: cererile şi ofertele vor fi dezactivate automat după 6 luni. Ele se pot activa oricând pentru încă 6 luni.

4. Pentru a intra în contact cu ceilalţi participanţi există următoarele posibilităţi:

. puteţi să intraţi în contact cu ceilalţi cu ocazia întrunirilor lunare. Aceasta este o posibilitate foarte bună pentru noii membri. Puteţi să vizitaţi şi alte locaţii. Cei de acolo se vor bucura de vizita dvs. chiar şi în cazul în care nu sunteţi încă membru al acelei locaţii.

. în foaia pieţii aveţi informaţii despre cereri şi oferte de mărfuri şi servicii, iar în lista cu participanţi aveţi informaţii cu privire la numărul de telefon şi adresele de e-mail. În acest mod puteţi să contactaţi persoanele dorite.

. puteţi intra pe platforma de troc din internet. Acolo sunt cererile şi ofertele actuale, inclusiv datele de contact ale participanţilor la troc.

5. În cazul în care faceţi troc stabiliţi valoarea în kosoni a mărfurilor şi serviciilor împreună cu partenerul de troc. Completaţi de fiecare dată foaia de decont. Cel ce a obţinut marfa sau serviciul este dator să transfere numărul echivalenţi de kosoni. Aceasta se poate face prin internet sau de către organizatori la întrunirile lunare.

6. În internet sau la întrunirile lunare puteţi vizualiza oricând contul dvs.

7. Folosiţi-vă atât de cereri cât şi de oferte. Viaţa are nevoie de amândouă, de a primi şi de a oferi!

Mai multe informaţii găsiţi pe pagina noastră de intenet:

www. retea-de-troc-sibiu.ro

Această adresă de internet este numai un exemplu. Ea nu există ca atare în internet la ora actuală(iunie 2014).

-3.7-
Listă de mărfuri şi servicii pe categorii

Lista cu mărfuri şi servicii pe categorii se poate publica în foaia de piaţă.

Listă de mărfuri şi servicii pe categorii a reţelei de troc Sibiu-3.8-
Listă cu idei
-3.9-
Foaie de decont
-3.10-
Tabelă cu valoarea activităţilor din cadrul proiectului

Mai jos îţi prezint un exemplu de tabelă cu activităţile organizatorice dintr-o reţea de troc şi cu plata acestora.
Activităţile sunt plătite cu mai puţin de 10 kosoni pe oră pentru:

a) a nu fi prea scumpe.
b) prioritatea constă în plăcerea de a face aceste activităţi şi nu în plata lor.