ADEVĂRUL SUPREM: Sursa energetică a existenței
Adevărul este forte important pentru societate deoarece numai prin el se poate realiza o societate în care să existe libertate, bunăstare, echitate socială și fericire. Adevărul este cel mai solid fundament pentru o societate. El este în fapt chiar sursa energetică a tuturor formelor și fenomenelor din Univers, după cum vom vedea în acest articol. Adevărul este cea mai subtilă vibrație din Univers. Numai acordarea noastră vibrațională pe frecvența adevărului poate duce la o societate evoluată spiritual și material.

1. Analiză etimologică și compozițională

Noțiunea de „adevăr” poate fi privită ca o compoziție comprimată ce provine din sintagma „ad de verum”. „Ad” este un prefix și are în românește următoarele semnificații: exact, în conformitate cu, conform, întocmai, literal, textual, după. El apare în următoarele sintagme: „ad litteram”, „ad libitum”, „ad valorem”.

Sintagma „ad litteram” are următoarele semnificații: literă cu literă, întocmai ca în textul original, textual. Sintagma „ad libitum” are următoarele semnificații: după voie, după faptă, după plac. Sintagma „ad valorem” are următoarea semnificație: după valoare. Noțiunea latină „verum” înseamnă „adevăr”, „veridicitate” și „veracitate”. Ea își are rădăcina în cuvântul latin „ver” care înseamnă „primăvară”. Un cuvânt asemănător cu noțiunea „ver” este cuvântul sanscrit „vasar” care înseamnă „dimineață”.

În consecință, se poate spune că noțiunea românească „adevăr” s-ar putea exprima astfel: „în conformitate cu veridicitatea”, „întocmai cu veridicitatea”, „exact de veridic”, „perfect de veridic”.

Noțiunile de „veridicitate” și „veracitate” își au rădăcinile în cuvântul latin „ver” care înseamnă primăvară. Primăvara este primul anotimp din an și în care mai toate plantele încolțesc și înfloresc, deci putem spune că ea este anotimpul în care apare viața, ea este anotimpul în care viața se reînnoiește, ea este anotimpul în care se nasc ființe, atât plante cât și animale. În consecință, adevărul este primordial, adevărul este sursa vieții și, după cum vom vedea în următoarele rânduri, el este în fapt sursa din care ia naștere toate fenomenele și formele din Univers.

Noțiunile de „veridicitate” și „veracitate” își au rădăcinile în cuvântul sanscrit „vasar” care înseamnă „dimineață”. Dimineața este timpul cu care începe ziua. Ea este timpul în care apar primele raze de soare. În consecință, adevărul este văzut și în acest context ca fiind primordial. El este cel care aduce lumină în lume, atât la propriu cât și la figurat. Adevărul aduce lumina la propriu deoarece din adevărul primordial se naște lumina din Univers. Adevărul aduce lumina la figurat deoarece prin cunoașterea adevărului se produce iluminarea ființei umane.

În acest Univers nimic, dar absolut nimic, nu este întâmplător și/sau nesemnificativ. Totul, dar absolut totul, are o cauză și o semnificație. În consecință, chiar și componența formată din literele noțiunii de „adevăr” nu poate fi întâmplătoare, iar literele din interiorul acestui cuvânt au și ele semnificația lor. Faptul că noțiunea de „adevăr” începe în românește cu litera „a”, deci cu prima literă a alfabetului nu poate fi o întâmplare. Ea semnifică faptul că adevărul este întotdeauna primordial și deci el trebuie întotdeauna pus înaintea tuturor lucrurilor. Noțiunea „alitheia” provine din greaca antică și înseamnă „adevăr”. După cum observăm și în greaca antică noțiunea de „adevăr” începe tot cu prima literă a alfabetului.

Noțiunea de „adevăr” are următorele semnificații: realitate, veridicitate, veracitate, autenticitate, exactitate. După cum am mai spus, nimic nu este întâmplător, deci nici literele din interiorul cuvântului „adevăr” nu sunt deloc întâmplătoare. De aceea este bine să analizăm fiecare literă în parte și să observăm ce cuvinte, care încep cu litera respectivă, se potrivesc cu noțiunea de „adevăr”. Litera „a”, de la începutul noțiunii de „adevăr”, poate proveni de la noțiunea de „absolut” și „autenticitate”. După cum vom vedea mai târziu adevărul nu este relativ ci absolut. Deci putem spune că noțiunea „absolut” caracterizează foarte bine noțiunea de „adevăr”. Noțiunea de „autentic” caracterizează și ea foarte bine cuvântul „adevăr”, căci „autentic” înseamnă ceva ce este în conformitate cu adevărul. Litera „d”, deci a doua literă a noțiunii „adevăr”, poate proveni de la cuvântul „divinitate”. După cum vom vedea mai târziu, cuvântul „divinitate” caracterizează foarte bine noțiunea de „adevăr” deoarece adevărul absolut este divinitatea în persoană. Litera „e”, deci a treia literă a noțiunii „adevăr”, poate proveni de la cuvântul „exactitate”. Noțiunea de „exactitate” este în fapt chiar semnificația cuvântului „adevăr”. Litera „v”, deci a patra literă a noțiunii „adevăr”, poate proveni de la cuvântul „veridicitate”. Noțiunea de „veridicitate” este chiar sinonimul cuvântului „adevăr”. Litera „ă”, deci a cincea literă din cadrul noțiunii de „adevăr”, poate proveni de la cuvântul „ăuntru” care înseamnă „înăuntru”, deci înseamnă „în interior”. După cum vom vedea în rândurile ce urmează, adevărul se află în interiorul tuturor fenomenelor și formelor din Univers. Litera „r”, deci a șasea și ultima literă a cuvântului „adevăr”, poate proveni de la noțiunea „realitate”. După cum vom vedea mai târziu, adevărul este realitatea cea mai subtilă, care în fapt creează realitatea grobiană. În concluzie, toate literele noțiunii „adevăr” caracterizează foarte bine această noțiune.

2. Definiție

Adevărul absolut este energetic. El este cea mai subtilă energie. În fapt, adevărul absolut, divinitatea, iubirea supremă și înțelepciunea divină sunt același lucru. Numai rațiunea umană, care se bazează pe divizarea formelor și fenomenelor, vede aspectele menționate mai sus ca fiind separate. Ele sunt în fapt unul și același lucru. Dacă separi un aspect de celelalte trei, niciunul dintre ele nu mai are sens. Adevărul absolut este infinit, transcendental, imortal și neschimbător. El nu poate fi explicat în cuvinte. Pentru a explica în mod ilustrativ și alegoric faptul că adevărul absolut nu poate fi descris în cuvinte, voi lua ca exemplu energia electrică. Energia electrică va juca, în acest exemplu, rolul adevărului. Oricât ai explica de exact, de bine și de vast energia electrică nu vei putea aprinde niciun bec cu această explicație. Pentru a aprinde becul este nevoie să-l conectezi direct la sursa de energie electrică. Exact în acest mod se comportă și adevărul. Oricât l-ai explica de exact, de bine și de vast, nu vei reuși niciodată cu ajutorul explicațiilor să-l descrii în mod exhaustiv. Cu ajutorul cuvintelor poți, însă, indica asupra direcției în care simțul simțurilor, pe care îl mai putem denumi și ochiul interior sau ochiul magic, trebuie să se îndrepte pentru a vedea adevărul. În momentul în care ochiul interior al persoanei se îndreaptă spre adevăr, ea se poate conecta la adevărul energetic din ea, ea se iluminează și poate recunoaște adevărul în mod experimental. Adevărul absolut, fiind infinit, poate fi văzut dintr-o infinitate de unghiuri de vedere.

Adevărul absolut este atotpătrunzător și atotcuprizător. El se află în interiorul și în exteriorul tuturor formelor și fenomenelor din Univers și este sursa primordială a tuturor acestor forme și fenomene. El este sursa energetică ce creează existența. Adevărul absolut este etern, iar toate celelalte forme și fenomene din Univers sunt în fapt iluzii deoarece ele nu sunt eterne ci efemere. Ceea ce este efemer nu poate fi adevărat și real. Formele și fenomenele din Univers sunt în mod diferit înrădăcinate în adevărul etern. Cu cât o formă, respectiv un fenomen, are o durată mai lungă de viață cu atât această formă, respectiv fenomen, este mai înrădăcinată în adevăr. Adevărul absolut este un câmp energetic care creează viață. El se poate dovedi în mod științific și experimental. Oamenii spirituali numesc acest câmp energetic: energie divină, prana sau chi. Filozofii îl numesc „eter”, iar oamenii de știință îl numesc: „energie orgonică”, „câmp unificat”, „câmp sursă”, „câmp de torsiune” sau „unde de torsiune.”

În interiorul acestui câmp energetic se regăsesc toate modelele vibraționale ce corespund structurilor fundamentale ale posibilor ființe din Univers. Astfel, mai mulți cercetători precum: botanistul scoțian Robert Brown (n. 21.12.1773 – d. 10.06.1858), psihiatrul austriac Wilhelm Reich (24.03.1897– 03.11.1957), Dr. Ignacio Ochoa Pacheco din Venezuela și alți, au reușit să obțină vietăți din materie moartă cu ajutorul acestui câmp energetic.

3. Adevărul: Sursă a libertății, a prosperității și a echității

Recunoașterea adevărului aduce după sine automat iluminare spirituală, bunăstare materială și libertate în societate.

În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, alineatul 32, se spune că Isus Hristos a zis ucenicilor săi următoarele cuvinte:

Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.

Într-adevăr! Adevărul aduce libertate în societate.

În societatea noastră domnește sclavia. Un grup mic de oameni pe care putem să-i denumim „oligarhia mondială” reușesc prin diferite mijloace să controleze majoritatea cetățenilor. O metodă a acestei oligarhii de a controla miliarde de oameni este de a promova minciuna îmbinată cu puțin adevăr. Oligarhia mondială nu poate controla mulțimile cu ajutorul adevărului deoarece adevărul conștientizează și emancipează, iar o populație conștientă de sine și emancipată cunoaște cauzele fenomenelor sociale și cunoscând cauzele fenomenelor sociale ea poate să elaboreze soluții viabile. În consecință, o societate conștientă de sine și emancipată nu mai are nevoie să execute ordinele oligarhiei mondiale care se trasmit indirect și anume prin autoritățile statale. Oligarhia mondială nu poate controla mulțimile nici prin minciună totală și continuă deoarece minciuna totală și continuă nu funcționează. În plus, oamenii își dau seama mult mai repede de minciună în momentul în care minciuna este totală și continuă. Așadar, oligarhia mondială are o singură posibilitate de a controla mulțimile și anume minciuna combinată cu un pic de adevăr. Adevărul din aceste minciuni ale oligarhiei mondiale este de obicei puțin util maselor. Acest adevăr din interiorul minciunilor oligarhiei mondiale, care este propagat prin intermediul sistemul de învățământ, al mass-mediei și al cărților sponsorizate de sistem, oferă consistență informației și o face mai credibilă și funcțională.

Economia din actuala societate se bazează pe minciună, fraudă și escrocherie. Minciuna de la care se pornește este faptul că produsele și serviciile trebuie oferite în schimbul unei contravalori, de obicei în schimbul banilor. Adevărul este însă că toate produsele trebuie să fie gratuite deoarece toate bogățiile din care se fac aceste produse provin de la Pământ și de la Soare, iar Pământul și Soarele nu ne cer pentru bogățiile oferite nicio contravaloare. În momentul în care cineva obține bogățiile în mod gratuit, de la Pământ și de la Soare, și le oferă pe o contravaloare se produce o fraudă. Această fraudă este rezultatul unei minciuni. Minciuna constă în faptul că Pământul și Soarele ne-ar oferi nouă bogățiile lor numai în schimbul unei contravalori. Această minciună duce la fraudă, la escrocherii, la hoții, la distrugerea mediului ambiant, la distrugerea sănătății oamenilor, la sărăcie, la umilință, la crimă și la războaie. Toate aceste efecte ale minciunii inițiale conduc pe mai departe la decăderea spirituală și materială a societății noastre.

Toate produsele și serviciile, într-o societate civilizată trebuie să fie oferite în mod gratuit. Produsele trebuie oferite în mod gratuit deoarece ele se obțin din bogățiile gratuite oferite de Pământ și Soare. Serviciile trebuie să fie gratuite deoarece energia oamenilor a fost obținută în mod gratuit de la Divinitate. Produsele și serviciile pot fi gratuite într-o societate care practică abundența. Într-o astfel de societate minciuna inițială, anume că produsele și serviciile ar trebui oferite pe o contravaloare, dispare. Prin dispariția acestei minciuni societatea devine prosperă, liberă și echitabilă. Observi că într-adevăr adevărul ne face liberi. Mai mult decât atât, adevărul ne aduce în plus prosperitate și echitate în societate.

În societate actuală nimeni nu este liber deoarece ea se bazează pe minciuni. Spre exemplu, toate noțiunile fundamentale ale așa-zisei științe economice precum: bani, preț, datorie, dobândă, profit, salariu, etc. se bazează pe minciuni. Nici chiar persoanele care aparțin oligarhiei mondiale nu sunt libere. Acest lucru îl observăm mai ales în societățile în care discrepanța dintre bogați și săraci este foarte mare: spre exemplu în Brazilia și India. În aceste țări oamenii superbogați trebuie să-și înconjoare proprietățile lor cu ziduri înalte de beton, piatră și sârmă ghimpată pentru a se proteja de jefuitori. Acești oameni superbogați trebuie să-și trimită copiii la școală în limuzine blindate în care se află bodyguarzi pentru ca nu cumva copii lor să fie răpiți și să trebuiască să-și răscumpere copiii. Acești oameni superbogați trebuie uneori să circule cu elicoperele pentru a evita oamenii săraci care i-ar putea jefui. Ei trăiesc încontinuu cu frica de a fi jefuiți, răpiți, răniți sau chiar uciși. Aceste riscuri pe care trebuie oamenii bogați să le preia se datorează faptului că o populație sărăcită produce întotdeauna criminalitate. După cum observi putem spune că oamenii superbogați trăiesc într-o închisoare confortabilă și aurită. O închisoare confortabilă și aurită este însă tot o închisoare. În consecință, nici chiar oamenii superbogați nu pot fi cu adevărat liberi în această societate bazată pe minciună.

Într-o societate bazată pe adevăr lucrurile se schimbă total. Toți oamenii au de toate și deci nu mai există criminalitate. Toți oamenii devin astfel liberi.

Adevărul aduce cu sine libertate, prosperitate și echitate! Iubesc toți oamenii din tot sufletul. Prietenii mei sunt însă adevărul și oamenii ce îl susțin. Luptă pentru adevăr!

Cu iubire, stimă și prețuire,
Mihail Homerillum